Thứ Năm, ngày 13 tháng 9 năm 2012

Hỏi đáp 2: Về Hệ soạn thảo văn bản Word

Hỏi: Tại sao khi em gõ văn bản trong Word, gõ đến các chữ có dấu thì bị cách ra giữa các chữ đó? Khắc phục bằng cách nào?

12 câu hỏi ôn thi công chức và đáp án - Môn Quản lý nhà nước

Link tải file 12 câu hỏi ôn thi công chức và đáp án - Môn Quản lý nhà nước

Luật cán bộ công chức năm 2008 - Số : 22/2008/QH12

Link tải file Luật cán bộ công chức năm 2008 - Số : 22/2008/QH12

Tài liệu ôn thi môn Quản lý Nhà nước (Tài liệu 02)

Link tải file Tài liệu ôn thi môn Quản lý Nhà nước (Tài liệu 02)

Luật Hải quan năm 2001 - Số 29/2001/QH10

Link tải file Luật Hải quan năm 2001 - Số 29/2001/QH10:

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HẢI QUAN NĂM 2005

Link tải file Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hải quan năm 2005 - Số 42/ 2005/QH11

Luật thuế xuất nhập khẩu Hải Quan

Link tải file Luật thuế xuất nhập khẩu Hải Quan:

Tài liệu ôn thi Tiếng Anh (Tài liệu 01)

Link tài file tài liệu ôn thi Tiếng Anh (Tài liệu 01):

Đề luận (và đáp án) tiếng Anh ôn thi công chức Hải Quan

Link tải 08 đề luận tiếng Anh (và đáp án) ôn thi công chức Hải Quan:

19 câu hỏi ôn thi công chức và đáp án - Môn Quản lý nhà nước

Link tải 19 câu hỏi ôn thi công chức và đáp án - Môn Quản lý nhà nước:

Phần mềm FoxitReader - Hỗ trợ đọc file PDF (không cần cài đặt)

Link tải phần mềm FoxitReader:

Tài liệu ôn thi môn Quản lý Nhà nước (Tài liệu 01)

Link tải tài liệu Môn Quản lý nhà nước (Tài liệu 1):